Kontakt

 
Młodzieżowy Dom Kultury        tel. 75 64 244 60 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12      
58-500 Jelenia Góra           mdkjg@o2.pl 
 
Wpłaty:
Komitet Rodzicielski przy MDK
58-500 Jelenia Góra
ul.M.Skłodowskiej-Curie 12

Nazwa banku i Nr konta:
SANTANDER BANK 48 1090 1926 0000 0005 1400 1882

Tytuł płatności:
Imię i Nazwisko uczestnika
Imię i Nazwisko instruktora
Nazwa pracowni/grupy
Opłata, za jaki okres
Nr Karty Dużej Rodziny ( jeżeli takowa istnieje)


 
DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ:

e-mail: konkursy_mdk@op.pl Maciej Cytarzyński - specjalista w dziale organizacji imprez