Kontakt, Komitet Rodzicielski – wpłaty

 
Młodzieżowy Dom Kultury tel. 75 64 244 60
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 fax 75 64 244 62
58-500 Jelenia Góra mdkjg@o2.pl

Komitet Rodzicielski przy MDK
Nazwa Banku i Nr konta:
Santander Bank 48 1090 1926 0000 0005 1400 1882

Tytuł płatności:
Imię i nazwisko uczestnika
Imię i nazwisko instruktora
Nazwa pracowni/grupy
Opłata, za jaki okres
Nr Karty Dużej Rodziny (jeżeli takowa istnieje)
 
DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ:

e-mail: konkursy_mdk@op.pl Maciej Cytarzyński - specjalista w dziale organizacji imprez