Pracownia Tańca Nowoczesnego


Pracownia Tańca Nowoczesnego

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży od IV klasy szkoły podstawowej.

Oczywistą informacją jest to, że taniec powoduje wzrost hormonu szczęścia – czyli endorfin. Owocuje to zwiększeniem naturalnej radości czerpanej z ruchu. Taniec i zabawy ruchowe sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności ruchowej u dzieci w każdym wieku. Zaspokojenie potrzeby ruchu wpływa na rozluźnienie napięć w ciele dziecka, co w konsekwencji prowadzi do rozładowania napięć , stresu i innych trudnych emocji, których zwłaszcza dzieci w okresie dorastania przeżywają dużo. Celem  zajęć jest  popularyzacja tańca jako formy wychowania i aktywnego wypoczynku, promowanie aktywności ruchowej poprzez taniec, integracja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów muzyką i tańcem jako dziedziną sztuki.

Korzyści płynące z zajęć tanecznych. Taniec … :

  • poprawia ogólną wydajność i poziom energii fizycznej
  • zwiększa zakresu ruchu
  • buduje wytrzymałość/ kondycję
  • ułatwia koordynację nerwowo-mięśniową
  • Sprawia przyjemność
  • Rozładowuje napięcia
  • Łagodzi i zapobiega problemom z depresją
  • Poprawia pewność siebie i poczucie własnej wartości

Zajęcia prowadzi : mgr Grzegorz Gigiel