Pracownia teatralna

Pracownia teatralna

Pracownia teatralna

Propozycja spędzania wolnego czasu na zabawie z wyobraźnią dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, pomagają wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka.  Spotkania na scenie są okazją do rozwijania aktywności muzycznej, plastycznej, ruchowej i społecznej. Przygotowane spektakle prezentowane są na scenie przed publicznością. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach i przeglądach.

Korzyści płynące z zajęć teatralnych m.in.:  umiejętność komunikacji,  współdziałania, umiejętności zespołowe i społeczne, poznawanie siebie i innych ,poczucie wartości, zaangażowanie, wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne dziedziny artystyczne : taniec, śpiew, muzyka, literatura, plastyka.

Zajęcia prowadzi : mgr. Krzysztof Zwoliński