XXV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI „PEGAZIK” – eliminacje miejskie

XXV DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI „PEGAZIK” – eliminacje miejskie

6 grudnia 2019 Wyłączono przez mdk

ORGANIZATOR:Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 12.

UCZESTNICY: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:

– młodsi – klasy IV,V, VI

– starsi    – klasy VII, VIII

TERMINY:

30 stycznia  2020 r. o godz. 11.00  – dla laureatów eliminacji szkolnych w kategorii: młodsi (uczniowie klas IV,V, VI),

– 31 stycznia  2020 r. o godz. 11.00  – dla laureatów eliminacji szkolnych w kategorii:  starsi ( uczniowie klas VII, VIII)

MIEJSCE:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12.

Organizatorzy zastrzegają  możliwość zmiany  miejsca przeprowadzenia konkursu. Informacja o zmianie miejsca przeprowadzenia konkursu zostanie podana na stronie internetowej placówki.

REPERTUAR:

1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 3 minut.

2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory – wiersz i fragment prozy. Łączny   czas prezentacji do 5 minut.

3. Prezentowane utwory mogą być dowolne.

4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury  zaleci jego zmianę).

5. Prezentacje ocenia jury powołane przez organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6. Kryteria oceny: dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. Do eliminacji miejskich szkoły zgłaszają maksymalnie 4 uczestników z każdej kategorii,  laureatów eliminacji szkolnych.
 2. Prezentowane utwory winny być dostosowane do wieku uczestników.
 3. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń – maksymalnie do 24 stycznia 2020 r.
 4. Istnieje możliwość zwiększenia limitu recytatorów ze szkół, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
 5. Laureaci eliminacji miejskich wezmą udział w eliminacjach powiatowych konkursu.
 6. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, 58 –500 Jelenia Góra,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12,

lub mailem na adres: konkursy_mdk@op.pl

7. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu i zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, nagrań, zdjęć w związku z działaniami statutowymi placówki.

8. Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Imprez tel. 75 64 244 60.

9. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników.

Z A P R A S Z A M Y  !

______________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU RECYTATORSKIEGO „PEGAZIK”

– ELIMINACJE MIEJSKIE

Kategoria: młodsi – kl. IV,V,VI SP

 1. Nazwisko i imię ucznia .…………………………………………………………………..
 2. Szkoła /adres/ ..………………………………………………………………………………..
 3. Klasa …………………………………  Opiekun ……………………………………………..
 4. Telefon kontaktowy/e-mail opiekuna ……….………………….……………..
 5. Repertuar …….…………………………………………………………………………………….

Podpis Opiekuna …………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU RECYTATORSKIEGO „PEGAZIK”

 – ELIMINACJE MIEJSKIE

Kategoria: starsi – kl. VII,VIII SP

 1. Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………………
 2. Szkoła /adres/ …………………………………………………………………………………
 3. Klasa …………………………………  Opiekun ……………………………………………..
 4. Telefon kontaktowy/e-mail opiekuna ….………….….……………………….
 5. Repertuar ………………………………….………………………………………………………

Podpis Opiekuna …………………………………………………………………………………………….