MDK

  • Miejsce rozwijania, odkrywania talentów
    Edukacja artystyczna
    Życie kulturalne Jeleniej Góry
    Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
    Połączenie wieloletniej tradycji z nowoczesnością

Pracownie

Nasi Partnerzy