Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna – Anna

 Zapraszam dzieci i młodzież w wieku 3-14 lat do wspólnej zabawy w artystów. Poznacie różnorodne techniki i środki wyrazu artystycznego, stworzycie piękne i ciekawe prace, które będą zachwycać najbliższych i zdobywać nagrody w konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Na zajęcia potrzebne są tylko chęci i dobry humor – ZAPRASZAM!

Pamiętam, że:

– dzieci poprzez swoją twórczość plastyczną  (malowanie, rysowanie, wycinanie, lepienie) wyrażają swoją wiedzę o świecie, przekazują swoje emocje (obawy, radości, marzenia) wyrażają siebie w sposób spontaniczny i naturalny. Twórczość plastyczna dzieci jest więc najczęstszym zjawiskiem spontanicznej i ekspresyjnej działalności dziecka, która rozwija wyobraźnię, pamięć, utrwala wiedzę o przedmiotach, życiu, ludziach i zwierzętach.

– aktywność dziecka w działalności plastycznej jest niezwykle ważna dla jego prawidłowego rozwoju na wszystkich płaszczyznach i ważnym elementem w szeroko rozumianej edukacji

– malowanie, wyklejanie, wycinanie, lepienie, przyklejanie rozwija u dziecka: wrażliwość, zmysł obserwacji, fantazję, wyobraźnię, pamięć i koncentrację, sterowanie własną uwagą, poczucie własnej wartości. Rozwiną również sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową,

– warunkiem prawidłowego rozwoju twórczości plastycznej dziecka jest wyposażenie go w podstawowe umiejętności plastyczne, które zdobędzie na zajęciach pod okiem zaangażowanego nauczyciela, który potrafi: przekazać wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim zmotywować, zrozumieć, stworzyć przyjazną atmosferę i wyjątkowy klimat zajęć oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy, w tym również narzędzia   

– warto motywować dziecko do podejmowania kolejnych prób, zwłaszcza wtedy kiedy ono samo nie jest ze swojej pracy zadowolone, ponieważ to pomoże w rozbudzeniu twórczych zainteresowań i zapewni jego rozwój

Zajęcia prowadzi :  mgr Anna Borsuk-Krasucka

Nasz FB:https://www.facebook.com/Pracownie-plastyczne-MDK-Jelenia-G%C3%B3ra-1443582385773474/