Dokumenty i dostępność strony
DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów tekstowych dla osób niedosłyszących i niesłyszących;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edydowalnymi
 • cześć plików nie jest podpisana cyfrowo

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Powiększanie i pomniejszanie czcionek- ctrl+, ctrl-

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do kolejnej pozycji nawigacji, klawisz Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu przycisku Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół”
i „w górę”  można przewijać stronę.

Aspekty techniczne

 • Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki – wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo dostosowane
 • Kontrast – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10 lub nowszej
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy większość błędów składniowych HTML..