ZAPISY

Zasady rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze znajdą Państwo na stronie internetowej

http://www.mosjg.pl w Zakładce: O Nas – Rekrutacja.