ZAPISY

Zasady przyjęcia na zajęcia w Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień u określa regulamin rekrutacji, opracowany przez Dyrektora ZPP-CWU, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Regulamin i obowiązujące druki można pobrać poniżej.


Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w miarę posiadanych wolnych miejsc odbywa się również w czasie roku szkolnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce: Kontakt


 Rekrutacja oraz druki do pobrania: