Plan zajęć

Grafik wszystkich zajęć sportowych, artystycznych i naukowych Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień (aktualizacja):