Muzyka dawna

Muzyka dawna

Muzyka dawna

Świat dawnych dźwięków, instrumentów, historycznych strojów i dworskiej etykiety….

MDK –a zaprasza na zajęcia wokalno – instrumentalne propagujące muz. średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Zajęcia przewidują głównie naukę gry na różnych rodzajach fletów prostych (sopranowy, altowy, tenorowy, basowy,…) zgodnie z dawnymi technikami i w oparciu o oryginalne utwory dawnych tańców oraz transkrypcje utworów wokalnych. Uczestnicy rozwijają między innymi zdolność czytania nut w różnych kluczach i gry w wielogłosie. Zdobyte umiejętności są prezentowane podczas występów, koncertów oraz licznych festiwali muz. dawnej w całej Polsce jak również poza jej granicami.

Zajęcia prowadzi : mgr Sylwia Raban