Pracownia malarstwa, rysunku i ceramiki

Pracownia malarstwa, rysunku i ceramiki

Pracownia malarstwa, rysunku
i ceramiki

Ideą programu pracowni plastycznej Ewy Nyc jest edukacja z zakresu różnorakich technik plastycznych, stworzenie miejsca kształtowania i rozwijania postaw twórczych i pasji . Dodatkową wartością programu jest możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych, które służą pogłębianiu świadomości własnych myśli, uczuć, zachowań  i kompetencji społecznych.

Zajęcia mają atrakcyjną dla młodzieży formę warsztatów, podczas których :

  • Dokonują prezentacji swoich prac i siebie jako autorów
  • Obcują z ciekawymi materiałami plastycznymi i technikami
  • Mają możliwość konfrontacji z innymi twórcami
  • A przede wszystkim mogą  tworzyć  i rozwijać się po „czujnym okiem” wyjątkowego pedagoga i wybitnej plastyczki mgr Ewy Nyc

Uczestnicy zajęć to przede wszystkim uczniowie jeleniogórskich szkół, których cechuje zdolność koncentracji, cierpliwość, wyobraźnia, otwarty umysł, głębokie zainteresowania plastyczne, duża część spośród uczestników zajęć kontynuuje naukę .

Zajęcia prowadzi : mgr Ewa Nyc