Koszykówka dziewcząt. Trener Adam Bartnicki. Zajęcia – czwartki i piątki godz. 17.00 -18.30. Zajęcia w SP Nr 10.

12 listopada 2020 Wyłączono przez mdk