Informacja o przebiegu STRAJKU

Informacja o przebiegu STRAJKU

18 kwietnia 2019 0 przez mdk

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczestników zajęć MDK-a Jelenia Góra

Na podstawie &18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69) Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 18,19 i 23 kwietnia 2019 r. za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w naszej placówce, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników placówki. O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwa poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową placówki.

Dyrektor MDK-a : MACIEJ CYTARZYŃSKI