Zmiany regulaminowe w Konkursie Plastycznym “Moja pasja – moje hobby”.

Zmiany regulaminowe w Konkursie Plastycznym “Moja pasja – moje hobby”.

8 kwietnia 2020 0 przez mdk

Niniejszym informujemy o następujących zmianach regulaminowych:

  1. Przesunięcie terminu konkursu do dnia 10 maja 2020.
  2. Wykonane prace można również udokumentować zdjęciem, skanem i przesłać do nas na adres e-mail: konkursy_mdk@op.pl.
  3. Prace można przesyłać indywidualnie, nie muszą być firmowane przez szkoły, placówki, instytucje.
  4. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany w osobnym ogłoszeniu na stronie https://mdkjelonek.pl.

Prosimy zwrócić uwagę na jakość zdjęcia oraz jego czytelność. Prosimy również o przesłanie danych oraz zgodę na publikację. Można posiłkować się metryczką – patrz link: