Protokół Miejskiego Konkursu Plastycznego “Jelenia Góra-miastem kultury,sportu i rekreacji”

Protokół Miejskiego Konkursu Plastycznego “Jelenia Góra-miastem kultury,sportu i rekreacji”

26 października 2020 0 przez mdk

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia komisji oceniającej prace na Miejski Konkurs Plastyczny

„JELENIA GÓRA – MIASTEM KULTURY, SPORTU I REKREACJI”

 W dniu  23.10.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

  1. Renata Kryńska                     –           muzyk, plastyk, z-ca dyrektora ZZP-CWU             
  2. Maciej Cytarzyński                –           koordynator    konkursu
  3. Anna Borsuk-Krasucka         –           plastyk           

Na konkurs nadesłano 41 prac plastycznych z  7 placówek oświatowych Miasta Jeleniej Góry. Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących autorów prac, biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu.

GRUPA         5 – 6 LAT                  NAGRODY

1. Liliana Grzymkowska        –  Miejskie Przedszkole Nr 10

2. Róża Buszniewska             –  Miejskie Przedszkole Nr 10

3. Leon Gudakowski              –  Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

WYRÓŻNIENIE

1. Karol Jasiński                     –   Miejskie Przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

2. Mikołaj Zębalski                –   Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

GRUPA         KL. I – III                  NAGRODY

1. Milena Cielica                    –   Szkoła Podstawowa Nr 11

2. Lena Tomaszewska            –   Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

3. Maria Sertel                        –   Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

WYRÓŻNIENIE

1. Natalia Smolińska              –  Szkoła Podstawowa Nr 11

GRUPA         KL. IV-VI     –  nagród i wyróżnień nie przyznano

DZIECI         KL.VII – VII            NAGRODY

1. Amelia Bułat                      –  Szkoła Podstawowa Nr 7

WYRÓŻNIENIE

1. Natalia Gulbinowicz          –  Szkoła Podstawowa Nr 7

Prace na Miejski Konkurs Plastyczny „JELENIA GÓRA–MIASTEM KULTURY, SPORTU           I REKREACJI”  nadesłały następujące placówki:

1. Miejskie Przedszkole Nr 10

2. Miejskie przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

3. Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland”

4. Niepubliczne Przedszkole „Bajka”

5. Szkoła Podstawowa Nr 7

6. Szkoła Podstawowa Nr 11

7. Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz panującymi obostrzeniami informujemy, że nagrody dla laureatów konkursu zostaną przesłane do Państwa placówek.

                                                                                                          Koordynator konkursu

                                                                                                             Maciej Cytarzyński

                                                                                                                   ZPP-CWU