Protokół Konkursu Plastycznego “Zima,zima,zima!”

Protokół Konkursu Plastycznego “Zima,zima,zima!”

11 marca 2021 0 przez mdk

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia komisji oceniającej prace na Konkurs Plastyczny

„ZIMA, ZIMA, ZIMA!”

 W dniu 08.03.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

  1. Renata Kryńska                     –           muzyk, plastyk, z-ca dyrektora ZZP-CWU             
  2. Anna Borsuk-Krasucka         –           plastyk
  3. Maciej Cytarzyński                –           koordynator    konkursu

Na konkurs nadesłano 181 prac plastycznych z 13 placówek oświatowych Miasta Jeleniej Góry. Komisja nagrodziła i wyróżniła następujących autorów prac, biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem, kreatywność, oryginalność, samodzielność oraz ciekawą interpretację tematu.

PRZEDSZKOLA                                 NAGRODY

1. Kaja Nagornik                    4 lata               –  Miejskie Przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

2. Hanna Rutkowska             6 lat                 –  Przedszkole Niepubliczne –Akademia „Happy Kids”

3. Adriana Bryl                      5 lat                 –  Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek”

4. Adam Mąkoszka                6 lat                 –  Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14

WYRÓŻNIENIE

1. Wojciech Rozum                5 lat                 –  Miejskie Przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

2. Wiktoria Horak                  6 lat                 –  Zespół Placówek Pozaszkolnych-

                                                                       –  Centrum Wspierania Uzdolnień

3. Maja Dominas                    6 lat                 –  Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek”

4. Nela Olszewska                 6,5 lat              –  Miejskie Przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

SP                   KL. I – III                   NAGRODY

1. Michalina Chancewicz       9 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 2

2. Stanisław Dziki                  8 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 2

3. Nadia Kaczmarek              7 lat                 –  Zespół Placówek Pozaszkolnych-

                                                                       –  Centrum Wspierania Uzdolnień

4. Paulina Gorczyca               7,5 lat              –  Szkoła Podstawowa Nr 11

5. Martyna Grębosz               7 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 11

WYRÓŻNIENIE

1. Hanna Tomala                    9 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 2

2. Antoni Kosiński                 9 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 2

3. Nina Cybulska                   8 lat                 –  Szkoła Podstawowa Nr 2

Prace na  Konkurs Plastyczny „ZIMA, ZIMA, ZIMA!  nadesłały następujące placówki:

1. Miejskie Przedszkole Nr 4

2. Miejskie Przedszkole Nr 13

3. Miejskie Przedszkole Nr 19 „Kubusia Puchatka”

4. Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek”

5. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14

6. Niepubliczne Przedszkole „Piątka 5”

7. Niepubliczne Przedszkole –  Akademia „Happy Kids”

8. Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”

9. Szkoła Podstawowa Nr 2

10.Szkoła Podstawowa Nr 5

11.Szkoła Podstawowa Nr 10

12.Szkoła Podstawowa Nr 11

13.Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz panującymi obostrzeniami informujemy, że dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu będą do odebrania w Dziale Organizacji   Imprez ZPP-CWU ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 (budynek dawnego MDK-     I piętro obok Sali Sportowej) od dnia 15 marca b.r. w godz. 12.00-15.30.

                                                                                                          Koordynator konkursu

                                                                                                             Maciej Cytarzyński

                                                                                                                   ZPP-CWU