Eurofit – Raport

Eurofit – Raport

22 listopada 2021 0 przez mdk

Jak wiecie od wiosny namawiamy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego dolnośląskich szkół do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej wszystkich uczniów. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać jak ważne jest poznanie aktualnego poziomu sprawności dzieci, szczególnie w okresie kiedy przez wiele miesięcy część z nich pozbawiona była możliwości codziennego, zorganizowanego ruchu.Chcielibyśmy, żeby wyniki testów uzyskanych w programie Dolnośląski Eurofit pozwoliły nam już niedługo stworzyć dolnośląskie normy, dzięki którym moglibyśmy określać poziom sprawności każdego ucznia. Nam; bo w realizację Dolnośląskiego Eurofitu zaangażowała się Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i wiele dolnośląskich szkół, a całemu projektowi patronuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego.Dzięki wielkiej pracy Kolegów z Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze, którzy przebadali 1607 uczniów i dzięki pomocy ze strony Urzędu Miejskiego Jeleniej Góry udało się przeprowadzić tuż przed wakacjami, i skończyć we wrześniu, badania wśród dzieci z klas I-III wszystkich jeleniogórskich szkół podstawowych. Z tych badań powstał Raport, który opracował prof. Jarosław Fugiel z AWF Wrocław i dr Anna Rohan-Fugiel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jego treść znajdziecie na www.dolnoslaski.szs.pl/news/2056 . Pożyteczna lektura, po której wiemy, że ze sprawnością najmłodszych jeleniogórzan nie jest najgorzej, choć niektóre cechy warte byłyby poprawienia.Bardzo prosimy nauczycieli z innych szkół Dolnego Śląska; i tych, którzy rozpoczęli badania, a jeszcze nie wprowadzili wyników oraz tych, którzy jeszcze testów nie zrobili o wykonanie ich do końca listopada. W grudniu będzie powstawał pierwszy Raport Dolnośląski ze wszystkich badań wykonanych do końca tego miesiąca. Mamy nadzieję, że zespół badawczy będzie mógł opracowywać go na podstawie jak największej próby.Zapraszamy na stronę programu www.dolnoslaskieurofit.pl ; znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje do rozpoczęcia testu oraz platformę do wpisywania wyników.

Przetestujmy się – WARTO

Miasto Jelenia Góra

Nasza Jelenia Góra