Emocjonujący Konkurs Matematyczny

31 maja 2024 0 przez Redakcja

W siedzibie Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze odbyła się pierwsza edycja Konkursu Matematycznego, przygotowanego przez Panią Dorotę Słupek.

Konkurs Matematyczny skierowany był do uczniów klas czwartych szkół podstawowych, a odbywał się pod hasłem: Turniej matematyczny- tabliczka mnożenia. Uczniowie mieli do wykonania pięć zadań. Przed ogłoszeniem wyników, uczestnicy wraz z opiekunami mieli okazję obejrzeć spektakl w wykonaniu grupy teatralnej prowadzonej przez Panią Lucynę Górawską.

Ostateczne wyniki:
I miejsce: SP 6

II miejsce: Zespół Szkół Katolickich

III miejsce: SP 2

IV miejsce: SP 5

V miejsce: SP 8

VI miejsce: SP 3.