Grafik  zajęć  w ZPP-CWU

Grafik zajęć w ZPP-CWU

3 listopada 2020 0 przez mdk

Informujemy, że grafik wszystkich zajęć sportowych, artystycznych i naukowych Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień znajduje się na stronie: www.mosjg.pl w zakładce – Sekcje ZPP-CWU.

Wszystkie zajęcia w kołach i sekcjach Zespołu Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Gorze,odbywają się zgodnie z planem zajęć, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.