Wkrótce startuje Eurofit

Wkrótce startuje Eurofit

3 lutego 2021 0 przez mdk

Dyrektor Zespołu Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w Dolnośląskim Teście Sprawności Fizycznej on. “Dolnośląski Eurofit”.
Test jest formą diagnozy sprawności fizycznej uczniów jeleniogórskiej szkół, a jego wyniki pozwolą wszechstronnie ocenić poziom aktywności i sprawności młodych ludzi, zwłaszcza w okresie obowiązywania nauki
zdalnej oraz ograniczonych możliwości organizacji imprez i zawodów sportowych.I etap testu obejmuje klasy I-II-III.
Test odbywa się pod patronatem:
Prezydenta Miasta Jelenia Góra
SZS Dolny Śląsk
Urzedu Wojewódzkiego we Wrocławiu
AWF Wrocław
Organizatorem na terenie Miasta Jelenia Góra jest Zespół Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze.
Wkrótce więcej informacji na temat samego testu.